Category Archives: fadu

horrible joke – आजचे भयंकर जोक

आजचे  भयंकर जोक  बायको : ” तुम्ही खुप भोळे आहात हो. तुम्हाला कोणी पण सहज फसवू शकत…’ नवरा : ” सुरुवात तुझ्या बापाने केली…”  छोटा बच्चा :- पापा आपकी शादी हो गई? पापा :- हां!…